DAO

Om DAO

Dansk Amatør Orkesterforbund (DAO) er landsforbund for ca. 110 amatør-blæseorkestre og -ensembler i Danmark med tilsammen ca. 3.000 aktive musikere.

Dansk Amatør Orkesterforbunds formål er at udbrede kendskabet til og fremme vilkårene for amatørmusikken inden for brass bands, harmoniorkestre og andre blæseorkestre, herunder

– At skaffe størst mulig opmærksomhed om og støtte til DAOs arbejde

– At skaffe DAO størst mulig indflydelse på specielt offentlige instansers beslutninger, som har indflydelse på medlemmernes udfoldelsesmuligheder

– At virke for en højnelse af den kunstneriske kvalitet i musikudfoldelsen

– At fremme medlemmernes interesse og forståelse for musikkens sociale og samfundsmæssige betydning

– At formidle samspilsmuligheder og offentlig fremførelse af amatørmusik

– At medvirke til uddannelse af ledere og dirigenter, samt inspirere til og støtte individuel dygtiggørelse, specielt i relation til de unges musikudfoldelse og

– At koordinere aktiviteter og samarbejde med beslægtede organisationer

Det daglige arbejde i DAO udføres af en fem-mands bestyrelse og forretningsføreren. Derudover har DAO et musikudvalg bestående af fire personer. Bestyrelsen bliver valgt på det årlige repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabsmødet er det øverste bestemmende organ i DAO. Det er her de væsentligste beslutninger om organisationen og organisationens virke tages. Repræsentantskabet består af ét medlem fra hvert medlemsorkester.

Hvad tilbyder DAO?

DAO er en paraplyorganisation for amatørblæsermusikken i Danmark. DAO har både en servicefunktion og en undervisningsfunktion. Dertil kommer, at DAO ønsker at have en samlende funktion i forhold til dansk amatørblæsermusik. Endelig skal det påpeges, at DAO er ansvarlig for den årlige afvikling af Danmarks Mesterskab for brass bands og harmoniorkestre samt regionalstævnerne.